Nordicform som som partner

Kundene setter pris på samarbeidet
om dun med Nordicform

 

Våre kunder setter pris på samarbeidet fordi Nordicform har fokus og kvaliteter når det gjelder:


OMSTILLINGSDYKTIGHET

NF er en virksomhet i ekspansjon  og innser at raske endrings- og tilpasningsprosesser  er faktorer som er avgjørende for fremtiden


RESSURSFORVALTNING

NF har en fornuftig bruk av ressurser for å legge grunnlag for videre ekspansjon og kvalitetssikring av virksomheten


ØKONOMISK STYRING

NF har en økonomisk ryggrad som gir handlefrihet og er tillitsvekkende utad


INNOVASJON

NF har en tidsmessig tenkning for utvikling av kolleksjoner og produkter


-Varemerker

-Design 

-Designharmoni

-Emballasje


MARKEDSORIENTERING

NF har et vareutvalg fundert på bredde og muligheter for personlige og individuelle valg, både kvalitetsmessig og prismessig


TILPASNINGSDYKTIGHET

NF har lang erfaring med, og kan individuelt tilpasse kolleksjoner, varepakker og aktiviteter for kundene


FLEKSIBELT PRODUKSJONSAPPARAT

NF kan tilby stor grad av fleksibilitet når det gjelder dunprodukter 


-Egen systue

-Moderne produksjonsutstyr for større serier

-Manuell produksjonsavdeling for korte serier og raske og effektive omstillinger


MARKEDSFORVALTNING

NF har et salgskorps som i stor grad fokuserer på kompetanseoverføring, relasjonsbygging, eksponering og service


ERFARING OG KONDISJON

NF har folk i organisasjonen med lang erfaring fra bransjen samt en rekke lojale medarbeidere med lang fartstid som alltid tar ekstra ansvar i hektiske perioder
Nordicform AS, Kjærlighetsstien 1, N-1850 Mysen, Norway, phone +47 69 89 43 00 / post@nf.no